Kognitív disszonancia

Opció a sémákban. A BigQuery Export sémája

Az EER modellbeli konstrukciók leképezése relációsémákra A következőkben az EER modellbeli konstrukciók relációs sémákra történő leképezését tárgyaljuk a. A specializációk és generalizációk leképezése Számos módszer létezik az olyan alosztályok leképezésére, amelyek együtt egy specializációt alkotnak vagy másképpen, amelyek generalizálva vannak egy szuperosztálybamint például a opció a sémákban.

Táblázatok

Hozzáadhatunk egy további lépést a. Megadjuk azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az egyes opciók használhatók.

Tippek-trükkök: Melyik energiasémát használjam? Olvasási idő: 17 perc A Windows alapértelmezetten minden laptopon a kiegyensúlyozott energiasémát használja. De van még ezen kívül Energiatakarékos és Teljesítménycentrikus is. A laptopod gyártója esetleg saját energiasémákat is létrehozott.

Először formálisan írjuk le a leképezést, aztán majd illusztráljuk példákkal. Lehetőségek specializációk és generalizációk leképezésére.

opció a sémákban

Ez a lehetőség mindeféle specializáció esetén totális vagy részleges, kizáró vagy átfedő működik. Ez a lehetőség csak olyan specializáció esetén működik, ahol az alosztályok totálisak minden szuperosztálybeli egyednek legalább egy alosztályhoz kell tartoznia. Ha a specializáció átfedő, egy egyed több relációban is felbukkanhat. A t-t típus vagy diszkrimináló attribútumnak nevezzük, amely jelzi azt az alosztályt, amelyhez az egyes rekordok tartoznak, ha van ilyen egyáltalán.

opció a sémákban

Ez a lehetőség csak olyan specializáció esetén működik, amely kizáró, és fennáll a veszélye annak, hogy sok NULL értéket generál, ha sok saját attribútum szerepel az alosztályban. Ez a lehetőség olyan specializációk esetén opció a sémákban működik, amely opció a sémákban alosztályokat tartalmaz de nyilván működik kizáró specializációk esetén is.

A 8A és 8B opciókat többrelációs opcióknak, a 8C és 8D opciókat pedig egyrelációs opcióknak nevezhetjük. A 8A opció a C szuperosztályhoz és az attribútumaihoz egy L relációsémát, továbbá minden egyes Si alosztályhoz egy-egy Li relációsémát hoz létre; minden Li tartalmazza az Si saját vagy lokális attribútumait, valamint a C szuperosztály elsődleges kulcsát, amelyet hozzáadunk Li-hez, amelynek az lesz az elsődleges kulcsa.

Egyúttal a szuperosztály relációsémájára hivatkozó külső kulcs is lesz. Bármelyik Li és L között, az elsődleges kulcs alapján végrehajtott equijoin művelet előállítja az Si-beli egyedek kereskedési robotok hírei saját és örökölt attribűtumát. Ezt az opciót a 7.

Tanulj az opciókról 30 napig ingyen!

A 8A opció a specializáció bármilyen megszorításával működik: kizáró vagy átfedő, totális vagy részleges. Ez egy L-re hivatkozó külső kulcsot ír elő minden egyes Li-re, valamint egy Li.

K tartalmazásfüggést is definiál lásd a. A 8B opció esetén az equijoin művelet bele van építve a sémába, és így az L relációsémát kiküszöböltük, ahogy a 7.

Ez az opció csak akkor működik jól, ha a specializáció egyszerre kizáró és totális. Ha a specializáció nem totális, akkor azok az egyedek, amelyek nem tartoznak egyik Si alosztályba se, elvesznek. Ha a specializáció nem kizáró, akkor azoknak az egyedeknek, amelyek egynél több alosztályhoz tartoznak, a C szuperosztályból örökölt attribútumai redundánsan, egynél több Li-ben lesznek tárolva.

Kognitív disszonancia – Wikipédia

A 8B opció esetén egyetlen reláció sem tartalmazza a C szuperosztály összes egyedét; emiatt egy külső összekapcsolás vagy teljes külső összekapcsolás műveletet kell alkalmaznunk az Opció a sémákban relációira, hogy megkapjuk a C szuperosztály összes egyedét.

A külső összekapcsolás eredménye hasonló lesz a 8C és 8D opciókkal kapott relációkhoz, kivéve hogy nem lesznek típus mezők. Ha C egy tetszőleges egyedét szeretnénk megkeresni, akkor mind az m darab Li-hez tartozó relációt át kell néznünk. A 8C és 8D opciók egyetlen relációsémát hoznak létre a C szuperosztálynak és az összes alosztályának reprezentálására.

  • Különböző színsémák közül lehet választani, sőt, teljesen egyedi színösszeállításokat is be lehet állítani a menü főcíméhez, a főmenükhöz, almenükhöz és az elválasztó elemekhez.
  • Megkülönböztetendő azonban a választás a 'vonzó' és a 'nem vonzó' alternatíva esetében.
  •  - Гамма-лучи против электромагнитной пульсации.

Azok az egyedek, amelyek nem tartoznak valamely alosztályhoz, a kérdéses alosztályok saját attribútumain NULL értékekkel fognak rendelkezni.

Ezek az opciók használata nem ajánlott akkor, ha az alosztályoknak sok saját attribútumuk van.

opció a sémákban

Ha azonban kevés saját attribútum létezik, ezek a leképezések előnyösebbek a 8A és 8B opciókhoz képest, mert nem szükséges equijoin és külső összekapcsolás műveleteket megadni, és emiatt hatékonyabb implementációt érhetünk el. Ha a specializáció részleges, t NULL értékkel fog rendelkezni az olyan rekordokban, amelyek egyetlen alosztályhoz sem tartoznak.

Ha a specializáció attribútumdefiniált, akkor ez az attribútum játssza t szerepét, így t-re nincs szükség; ezt az opciót szemlélteti a 7.

LAPTOPSZAKI.HU BLOG

A 8D opciót arra tervezték, hogy átfedő alosztályokat kezeljen m darab logikai típusú típus mező bevezetésével, opció a sémákban egyes alosztályhoz eggyel. Használható kizáró alosztályok esetén is. Megjegyezzük, hogy az m darab típus mező helyett elegendő egyetlen, m bitből álló típus attribútumot is létrehozni. Ha többszintű specializációs vagy generalizációs hierarchiánk vagy hálónk van, akkor nem feltétlenül kell ugyanazt a leképezési opciót követnünk mindegyik specializációnál.

  1. Kereskedelem bináris opciók robot
  2. Fejezetek az adatbázisrendszerek elméletéből | Digitális Tankönyvtár
  3. Aláírás/Hitelesítés panel

Ehelyett a hierarchia vagy háló egyik részére az egyik leképezési opciót használhatjuk, míg más részeire másokat. Osztott alosztályok többszörös öröklődés leképezése Az osztott alosztály, mint amilyen a 4.

Fejezetek az adatbázisrendszerek elméletéből

Ezen osztályok mindegyikének ugyanazzal a kulcs attribútummal kell rendelkeznie; máskülönben az osztott alosztályt kategóriaként opció a sémákban. Az osztott alosztályokra a 8.

Ha itt alkalmaz egy aláírást, az azt jelenti, hogy az aláírt dokumentumok címzettjei biztosak lehetnek abban, hogy a dokumentum valóban Öntől származik, és nem módosult az aláírás óta. Ha igen, a címzett láthatja, hogy milyen változások történtek.

Kategóriák unió típusok leképezése A kategóriák kezelésére egy további lépést 9. A kategória vagy unió típus két vagy több szuperosztály uniójának az alosztálya, ahol a szuperosztályoknak különböző kulcsaik lehetnek, különböző egyedtípusokat reprezentálhatnak.

Tartalomjegyzék

Példa rá a 4. Az unió típusok kategóriák leképezése. Különböző kulcsokkal rendelkező szuperosztályok által definiált kategória leképezéséhez célszerű egy új kulcs attribútumot bevezetni, amelyet helyettesítő kulcsnak nevezünk, a kategóriának megfelelő relációséma létrehozásakor.

A definiáló osztályok kulcsai különbözőek, így nem használhatjuk egyiket sem önállóan a kategóriában szereplő egyedek azonosítására. Az olyan kategóriák esetén, amelyek szuperosztályai ugyanazzal a kulccsal rendelkeznek mint például a 4.