A hálózatba történő beruházások bevételei, Államháztartási Számvitel

Kapcsolódó cikkek:

Kezdőlap » Európai áramkereskedelem — nagyfeszültségű kérdések Európai áramkereskedelem — nagyfeszültségű kérdések Szerző: dr. Ferge Zsigmond Dátum: a hálózatba történő beruházások bevételei Rovat: Világjogász A villamos energia határokon átnyúló kereskedelmének kérdéseit vette górcső alá az Európai Unió Bírósága a Baltic Cable AB kontra Energimarknadsinspektionen-ügyben hozott ítéletében[1]. A felek közti jogvita abból a határozatból eredt, amelyben a svéd szabályozó hatóság, opció vezető energiapiac-felügyelőség, az Energimarknadsinspektionen EI felszólította a Baltic Cable-t, a magasfeszültségű elektromos vezeték rendszerösszekötő üzemeltetőjét — amely a svéd villamosenergia-átviteli rendszert az északnyugat-németországi átviteli rendszerrel köti össze kapacitással, ahhoz, hogy teljesítse a piaci szereplők által igényelt nemzetközi kereskedelemből fakadó összes ügyletet —, a szűk keresztmetszetből származó bevételeket helyezze külön belső számlára annak érdekében, hogy azokat az üzemeltető társaság ne tudja szabadon felhasználni.

Az ebből származó bevétel a rendszerösszekötő üzemeltetőjénél nagy nyereséget eredményezhet, a társaság egyedüli tevékenységét a rendszerösszekötő üzemeltetése képezi.

Abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a szűk keresztmetszetből származó bevételek felhasználhatók-e a valamely rendszerösszekötő üzemeltetése és karbantartása céljából felmerült költségek fedezésére vagy az e rendszerösszekötő üzemeltetőjének tagjai között történő nyereségfelosztásra. Az Ügynökség tájékoztatást kap a második albekezdésben említett szabályozó hatóság jóváhagyásáról.

keresni gyors bitcoin

A tényállás [4] A Baltic Cable svéd társaság óta nagyfeszültségű elektromos vezetéket üzemeltet, a svédországi Trelleborg és a németországi Lübeck között. Ez az összeköttetés biztosítja az energiaforrások összevonását oly módon, hogy a meglévő kapacitások egymást optimális módon kiegészítsék.

  • Bináris opciós stratégia ma
  • Две эти команды разделяло меньше одной минуты, но она была уверена, что разговаривала с коммандером больше минуты.
  •  - У Соши был голос провинившегося ребенка.

A A Baltic Cable e két határozattal szemben keresetet nyújtott be a Linköpingben eljáró közigazgatási bíróság, a Förvaltningsrätten i Linköpinghez. Másodlagosan a társaság arra hivatkozott, rendelet E vállalkozások számára e cikk 6 bekezdés második albekezdésének megfelelően engedélyezni kell a szűk keresztmetszetből származó bevételeik felhasználását.

Végül, ugyanezen határozatok sértik a bizalomvédelem elvét, mivel az EI azáltal, hogy előzőleg határozott a társaság bevételeinek felső határáról, elfogadta az a módot, ahogyan az, a szűk keresztmetszetből származó bevételeinek felhasználását tervezte.

a bináris opcióknál semmi sem működik

Annak elismerése mellett, hogy a rendelet A kérdést előterjesztő bíróság úgy vélte, hogy a hivatkozott joghely hatálya nem korlátozódik kizárólag az átvitelirendszer-üzemeltetőkre, noha az ezzel ellentétes értelmezés eleve nem zárható ki. E bíróság szerint rendelet Ezzel szemben e rendelkezés kiterjesztő értelmezése lehetővé teheti e bevételeknek a rendszerösszekötő üzemeltetése és karbantartása céljából történő felhasználását. Mindazonáltal kétségei voltak afelől, hogy a rendelet Mivel e körülmények között úgy ítélte a hálózatba történő beruházások bevételei, hogy az előtte folyamatban lévő jogvita az uniós jog értelmezésére és érvényességére vonatkozó kérdéseket vet fel, a linköpingi közigazgatási bíróság, eljárását felfüggesztette, és előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjesztett az EUB elé.

A rendelet E rendelkezés azonban nem jelöli meg, hogy e kötelezettség mely személyeket terhel. Ez a kifejezés csak a rendelet 2. Mivel a rendelet Ebből következően a szűk keresztmetszetből származó bevételeket az átvitelirendszer-üzemeltetők szedik be, amelyeket kötelesek a rendelet A rendszerösszekötő fogalmát a rendelet 2. Az irányelv fogalommeghatározása szerint valamely átvitelirendszer-üzemeltető az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely felelős egy adott terület átviteli rendszerének üzemeltetéséért, karbantartásáért, valamint szükség esetén annak fejlesztéséért, és adott esetben annak más rendszerekkel való összekapcsolásáért, felelős továbbá azért, hogy a rendszer hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia átvitelével kapcsolatos, ésszerű igények kielégítésére.

  • Hol lehet igazán gyorsan pénzt keresni
  • Államháztartási Számvitel
  • Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok 1.
  •  Шифр еще не вскрыт.
  • Európai áramkereskedelem – nagyfeszültségű kérdések - Jogászvilág

Az EUB korábbi ítéletének megállapítása szerint az átviteli rendszer a végső fogyasztók vagy az elosztók részére történő értékesítésre szánt villamos energia igen nagyfeszültségű és nagyfeszültségű szállítására szolgáló összekapcsolt rendszer [8]. Következésképpen, az átvitelirendszer-üzemeltető fogalma alá tartozik az a személy, aki nem csak az átviteli rendszernek, hanem az adott esetben egy vagy több rendszerösszekötőnek többek között az üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős.

Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok

Ugyanakkor nem állapítható meg, hogy az uniós a hálózatba történő beruházások bevételei szándéka arra irányult volna, miszerint a kizárólag egy vagy több rendszerösszekötőt üzemeltető és karbantartó gazdasági szereplőt kizárja az átvitelirendszer-üzemeltetőnek e rendelkezés és a rendelet értelmében vett fogalma alól [10]. E rendelkezés azokra a rendszerösszekötőkre vonatkozik, amelyek esetében a befektetők nem számíthatnak a rendszerösszekötő révén összekapcsolt rendszerek használatáért bevezetett díjakra.

Az a tevékenység, amely valamely rendszerösszekötő üzemeltetésére és fenntartására korlátozódik, részt vesz a határokon átnyúló villamosenergia-kereskedelemben, és ily módon elősegítheti a versenyt a villamos energia belső piacán.

hosszú távú lehetőség az

Az ilyen tevékenységnek az hogyan lehet további jövedelmet teremteni fogalmából való kizárása a rendelet céljával ellentétes lenne.

Ebből következően az átvitelirendszer-üzemeltetőnek a rendelet értelmében vett fogalma kiterjed a kizárólag határokon átnyúló rendszerösszekötőt üzemeltető vállalkozásokra [11]. Az EUB rendelkezésére álló dokumentumokban nem szerepel utalás arra vonatkozóan, hogy a svéd szabályozó hatóság a Baltic Cable tulajdonosát és üzemeltetőjét átvitelirendszer-üzemeltetőként regisztrálta volna.

Ezt a tényt a német szabályozó hatóság, a szövetségi villamosenergia- gáz- hírközlési, postai és vasúti hálózati ügynökség, a Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen BNetzA sem tanúsította [12]. Ezzel összefügg, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróság, a Bundesgerichtshof Ez az értelmezés e rendelkezés szövegéből, annak biztosítására irányuló céljából ered. A szűk keresztmetszet fogalmát a rendelet 2.

A rendelet I. E rendelet szerint a kiosztás árverés formájában történik [16]. A piac törvényei szerint minél kevésbé elegendő a rendszerösszekötő rendelkezésre álló kapacitása a kereslethez képest, annál jelentősebbek lehetnek az átvitelirendszer-üzemeltető bevételei, következésképpen, az átvitelirendszer-üzemeltetőket gazdasági szempontból semmi nem ösztönzi a szűk keresztmetszetek csökkentésére.

hogyan lehet sok pénzt keresni az új évben

Ez azt jelenti, hogy a rendszerösszekötő üzemeltetője a szűk keresztmetszetből származó bevételekre tesz szert szűk keresztmetszet esetén, ha a rendelkezésre álló kapacitást aukcióval felosztják, ami az érintett két átviteli rendszer nagykereskedelmi árkülönbözetének megfelelő nyereséget eredményez. Szűk keresztmetszet hiányában az összekapcsolt átviteli rendszereken belül alkalmazott nagykereskedelmi árak közel esnek egymáshoz, és a rendszerösszekötő üzemeltetője nem tesz szert rendszerösszekötő-kapacitás felosztásából származó bevételre, vagy ilyen bevételre csak kisebb mértékben tesz szert.

Ebből az következik, hogy a rendszerösszekötő üzemeltetője nem kap ösztönzést arra, hogy rendszerösszekötő-kapacitást fejlesszen. Emiatt kellett kötelezővé tenni a szűk keresztmetszetből származó bevételeknek a rendelet A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság továbbá a rendelet E tekintetben a szűk keresztmetszetből származó bevételnek az ilyen beruházásra való felhasználását elsősorban olyan előre meghatározott projektekhez kell rendelni, amelyek hozzájárulnak a meglévő szűk keresztmetszet enyhítéséhez és amelyeket, különös tekintettel az engedélyezési eljárásra, ésszerű időn belül végre lehet hajtani [18].

A fenti megfontolások összességére az EUB a harmadik kérdésre adott válasza szerint, amennyiben valamely átvitelirendszer-üzemeltető kizárólag egy határokon átnyúló rendszerösszekötőt üzemeltet, az e rendszerösszekötő üzemeltetésével és karbantartásával összefüggő költségek nem tekinthetők a rendszerösszekötő kapacitások fenntartására vagy növelésére fordított, az említett rendelkezésben említett hálózati beruházásoknak [19].

A rendelet idézett 6.

connolly opciók

A kizárólag valamely rendszerösszekötőt üzemeltető átvitelirendszer-üzemeltetőktől eltérően az átviteli rendszert is üzemeltető átvitelirendszer-üzemeltető, a rendelet E díjak lehetővé tehetik az azokat beszedő átvitelirendszer-üzemeltetők számára, hogy tevékenységeiket nyereségszerzési céllal végezzék.

A rendelet többször hivatkozott Azonban mivel nem üzemeltetnek átviteli hálózatot, ilyen díjakat nem szednek be, a kizárólag rendszerösszekötőt üzemeltető átvitelirendszer-üzemeltetők nem használhatják fel a szűk keresztmetszetből származó bevételeiket a rendelet Ez a rendelkezés a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alapelvét tükrözi, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának Következésképpen a rendelet A hálózatba történő beruházások bevételei kívül a rendelet Az irányelv Azok a nemzeti szabályozó hatóságok, amelyek fontos szerepet játszanak a villamos energia belső piacának megfelelő működése elősegítésében, e rendelet Az EUB az általa az első, a második, a harmadik és a negyedik kérdésre adott válaszaira tekintettel az ötödik kérdést nem tartotta szükségesnek megválaszolni.

Lábjegyzetek: [1]