Az idef0 módszertan alapjai. Funkcionális modellezési szabvány IDEF0

Opciók bomlási diagram

Az eszközpaletta összetétele automatikusan megváltozik, amikor az egyik jelölésről a másikra vált, tehát az eszközpalettáról később beszélünk. Modellkészítés párbeszédpanel A BPwin-ben egy modell munkák halmazának tekinthető, amelyek mindegyike egy meghatározott adathalmazon opciók bomlási diagram. A munkát téglalapok, az adatok nyilak formájában ábrázolják.

Ha a bal egérgombbal rákattint a modell bármelyik elemére, megjelenik egy felbukkanó helyi menü, amelynek minden eleme megfelel az objektum egyes tulajdonságainak szerkesztőjének. Állítsa be az objektumok színét és betűkészletét. A helyi menü elemek Betűkészlet-szerkesztő és Színes-szerkesztő meghívják a megfelelő párbeszédpaneleket a betűkészlet beleértve annak méretét és stílusát és az objektum színének beállításához. Ezenkívül a BPwin lehetővé teszi, hogy alapértelmezett betűtípust állítson be egy bizonyos típusú objektumhoz a diagramokban és a jelentésekben.

Az IDEF0 opciók bomlási diagram felépítésének alapelvei Az IP létrehozásának kezdeti szakaszában meg kell értenie, hogyan opciók bomlási diagram az automatizált szervezet. A szervezetben senki sem tudja, hogy működik-e annyiban, ha a részletekre szükség van opciók bomlási diagram IP létrehozásához. A menedzser tisztában van a munka egészével, de nem képes belemerülni minden rendes alkalmazott munkájába. Egy hétköznapi alkalmazott jól tudja, mi történik a munkahelyén, de opciók bomlási diagram tudja, hogyan működnek a kollégák.

opciók bomlási diagram

Ezért a vállalkozás munkájának leírására modellt kell készíteni. Egy ilyen modellnek megfelelőnek kell lennie a tantárgy számára, ezért tartalmaznia kell a szervezet üzleti folyamatainak minden résztvevőjének ismereteit.

opciók bomlási diagram

Az es évek elején az amerikai katonaság a folyamatok modellezésével kapcsolatos SADT-részhalmazt alkalmazott a projektek végrehajtása az ICAM Integrált számítógépes gyártás program keretében. Az IDEF0-ban a rendszert kölcsönhatásba lépő feladatok vagy funkciók gyűjteményeként képviselik. Ez a tisztán funkcionális orientáció alapvető fontosságú - a rendszer funkcióit a tárgyaktól függetlenül elemezzük, amelyekkel működnek. Ez lehetővé teszi a szervezeti folyamatok logikájának és interakciójának pontosabb modellezését.

Szerkesztővita:Tacsipacsi/Archív01 – Wikipédia

Az IDEF0 modellje alatt megértjük a rendszer leírását szöveges és grafikusamelynek választ kell adnia egy előre meghatározott kérdésre. A szimulált opciók bomlási diagram az univerzum tetszőleges részhalmazának tekintik. Önkényes, mert egyrészt spekulatív módon meghatározzuk, vajon egy objektum a rendszer egyik alkotóelemét képezi-e, vagy pedig külső befolyásnak tekintjük, másodszor pedig a rendszer szempontjából függ. A rendszernek van egy határo, amely elválasztja azt az univerzum többi részétől.

A rendszer és a külvilág közötti interakciót inputként valami olyan módon dolgozza fel, amelyet a rendszer dolgoz feloutputként a rendszer eredményemenedzsmentként stratégiák és eljárások, amelyek alapján a munka végbemegy és mechanizmusként a munka elvégzéséhez szükséges erőforrásokként írják le.

Vezérlés alatt a rendszer mechanizmusok segítségével konvertálja a bemeneteket kimenetekké. A rendszer modellezésének folyamata az IDEF0-ban a kontextus meghatározásával kezdődik, azaz a rendszer egészének legelőkeltebb szintű leírására.

A kontextus magában foglalja a modellezés tárgyának meghatározását, a célokat és a modell szempontjait.

Nagy Norbert: Vagyonépítés és opciók

A témát magának a rendszernek kell érteni, ebben az esetben meg kell határozni, hogy pontosan mi szerepel a rendszerben, és mi túllépi azt, más szóval meg kell határoznunk, hogy mit fogunk továbbra is a rendszer alkotóelemeinek tekinteni, és mit opciók bomlási diagram külső hatást.

A rendszer tárgyának meghatározását jelentősen befolyásolja az a helyzet, amelyből a rendszert figyelembe veszik, és a modellezés célja az a kérdés, amelyre a felépített modellnek választ kell adnia. Más szavakkal, kezdetben meg kell határozni a modellezés hatókörét. A modell felépítésének alapja a rendszer egészének és alkatrészeinek leírása.

Noha feltételezzük, hogy a terület a szimuláció alatt beállítható, azt alapvetően meg kell fogalmazni, mivel ez a terület határozza meg a szimuláció irányát és mikor kell a modellt készíteni. A terület megfogalmazásakor opciók bomlási diagram összetevőt kell figyelembe venni - szélességet és mélységet.

A szélesség azt jelenti, hogy meghatározzuk a modell határait - meghatározzuk, hogy mit fognak figyelembe venni a rendszer belsejében, és mi lesz kívül. A mélység meghatározza, hogy a modell milyen részletességgel készül.

A rendszer mélységének meghatározásakor nem szabad elfelejteni az időkorlátozásokat - a modell felépítésének bonyolultsága exponenciálisan növekszik a bomlás mélységétől. A modell határainak meghatározása után feltételezzük, hogy nem szabad új objektumokat bevezetni a szimulált rendszerbe; mivel a modell összes objektuma összekapcsolódik, egy új objektum bevezetése nemcsak számtani kiegészítés lehet, hanem képes megváltoztatni a meglévő kapcsolatokat.

Az ilyen változtatások elvégzése a kész modellben általában nagyon időigényes folyamat az úgynevezett "úszó terület" problémája. A modellezés célja Cél. Egy modell nem építhető fel egyértelműen meghatározott cél nélkül. A célnak a következő kérdésekre kell válaszolnia: Miért kellene ezt ártrendi vonal folyamatot modellezni? Mit kell mutatni a modellnek?

A diagramok kvantitatív elemzése

Mit szerezhet az olvasó? A cél megfogalmazása lehetővé teszi az elemzők számára, hogy az erőfeszítéseket a helyes irányba összpontosítsák. Kereset az interneten szállítással nézőpont.

Bár a modell felépítésekor különféle emberek véleményét veszik figyelembe, a modellt egyetlen szempontból kell felépíteni.

opciók bomlási diagram

A nézőpont úgy reprezentálható, mint egy olyan személy nézete, aki látja a rendszert a modellezéshez szükséges szempontból. A nézőpontnak meg kell egyeznie a szimuláció céljával. Nyilvánvaló, hogy a vállalkozás munkájának leírása a finanszírozó és a technikus szempontjából teljesen eltérő lesz, tehát a szimuláció során fontos, hogy a választott nézőponton maradjon.

Nyíl típusok

Általános szabályként a szimulált munka egészéért felelős személy szempontját választják. Gyakran a modell szempontjának megválasztásakor fontos további alternatív nézőpontok dokumentálása.

Erre a célra általában a FEO csak a kiállításhoz ábrákat használják, amelyeket később ismertetünk. Az IDEF0-modell feltételezi, hogy egy világosan megfogalmazott cél létezik, amely a modellezés egyetlen tárgya és egy szempont.

A Cél lapon adja meg a célt és a szempontot, majd a Meghatározás lapon adja meg a modellt és írja le a területet. Párbeszédpanel a modell tulajdonságainak beállításához Ugyanazon párbeszédpanel Állapot opciók bomlási diagram leírhatja a modell állapotát vázlat, működő, végleges stb. A Forrás fül leírja a modell felépítéséhez szükséges információforrásokat például: "Interjúk kihallgatása a domain szakértőkkel és a dokumentáció elemzése".

Általában először a meglévő munkaszervezés modelljét építik fel - AS-IS ahogy van. Az AS-IS modell alapján konszenzus opciók bomlási diagram a különböző üzleti egységek között opciók bomlási diagram, hogy ki és mit tett az egyes üzleti egységek a folyamathoz. A funkcionális modell elemzése lehetővé teszi annak opciók bomlási diagram, hogy hol vannak a leggyengébb pontok, milyen előnyökkel járnak az új üzleti folyamatok, és milyen mélyre hatnak a meglévő üzleti szervezet struktúrája.

A részletes üzleti folyamatok azonosíthatják a szervezet gyengeségeit, még akkor is, ha a funkcionalitás első pillantásra nyilvánvalónak tűnik. A nem hatékony tevékenység jelei lehetnek haszontalan, ellenőrizetlen és párhuzamos munka, nem hatékony munkafolyamat a megfelelő dokumentum nem jelenik meg a megfelelő helyen a megfelelő időbena menedzsmentre adott visszajelzés opciók bomlási diagram az eredményt a munka nem befolyásoljabevitel az objektumokat vagy információkat irracionálisan használják stb.

Az AS-IS modell létrehozásakor rámutatnia kell egy gyakori hibára - ez idealizált modellt hoz létre. Példa erre a modell létrehozására, amely a vezető ismeretein alapul, nem pedig egy adott vállalkozótól. A menedzser ismeri a kézikönyvekkel és a munkaköri leírásokkal kapcsolatos munkát, és gyakran nem tudja, hogy a beosztottak valóban hogyan végeznek rutin munkát.

BPwin Books

Az eredmény egy díszített, torz modell, amely hamis információkat hordoz, és amelyet tovább nem lehet felhasználni az elemzéshez.

Az AS-IS modellre épülő rendszer felépítése a vállalkozások automatizálásához vezet, amelynek elve az, hogy "hagyja meg a dolgát, ahogy van, csak a számítógépeket álljanak", vagyis az IP automatizálja a hiányos üzleti folyamatokat, és másolatot készít, és nem helyettesíti a meglévő opciók bomlási diagram. Ennek eredményeként egy ilyen rendszer bevezetése és működtetése csak többletköltségeket von maga után a berendezések megvásárlásával, a szoftver létrehozásával és a karbantartással kapcsolatban.

A jelenlegi AS-IS és a jövőbeli TO-BE modellek néha nagyon különböznek egymástól, így a kezdeti és a végső állapot közötti átmenet nyilvánvalóvá válik.

opciók bomlási diagram

Ebben az esetben egy harmadik modellre van szükség, amely leírja a rendszer kezdeti és végső állapotára való áttérés folyamatát, mivel egy ilyen átmenet is üzleti folyamat. A modellleírás eredménye megtalálható a modelljelentésben. A beállítási párbeszédpanelen válassza ki a szükséges mezőket, és automatikusan megjelenik a jelentésbe továbbított információ sorrendje 1.

Tartalomjegyzék

Mintajelentés IDEF0 táblázatok. Az IDEF0 módszertan alapja opciók bomlási diagram üzleti folyamatok leírására szolgáló grafikus nyelv. Az IDEF0 jelölésben szereplő modell hierarchikusan rendezett és összekapcsolt diagramok gyűjteménye. Mindegyik ábra a rendszerleírás egysége, és egy külön lapon található. A opciók bomlási diagram négyféle diagramot tartalmazhat: Kontextusdiagram minden modellben csak egy kontextusdiagram lehet ; Bomlási diagramok; Csomópontfa diagramok; Expozíciós diagramok FEO.

A kontextusdiagram a diagramok fa struktúrájának teteje, és a rendszer és a külső környezettel való kölcsönhatásának legszokásosabb leírását képviseli. A rendszer egészének leírása után nagy töredékekre oszlik.

Ezt a folyamatot opciók bomlási diagram bomlásnak nevezik, és az egyes fragmentumokat és a fragmensek kölcsönhatását leíró diagramokat bomlási diagramoknak nevezzük.

A kontextusdiagram lebontása után a rendszer minden nagy részét kisebb részekre bontják és így tovább, amíg el nem éri a leírás részleteinek kívánt szintjét. Minden egyes bontási munkamenet után vizsgáztatást tartunk - a domain szakértők megmutatják, hogy a valós üzleti folyamatok megfelelnek-e a létrehozott diagramoknak. A feltárt eltéréseket kijavítják, és csak a opciók bomlási diagram megjegyzés nélküli megküldése után folytathatják a következő bontási munkamenetet.

Ez biztosítja, hogy a modell megfeleljen a valós üzleti folyamatoknak a modell bármelyik szintjén. A rendszer egészének leírására szolgáló szintaxis, és annak minden egyes fragmentuma a modell egészében azonos.

A csomópontfa diagram a jobok hierarchikus kapcsolatát mutatja, de a jobok közötti kapcsolatot nem. A fa csomópontjainak tetszőlegesen sok diagramja lehet, mivel a fa tetszőleges mélységre építhető és nem feltétlenül a gyökérből. Az expozíciós táblázatokat FEO azért hozták létre, hogy a modell egyes részeit illusztrálják, alternatív szempontból ill.

Speciális célokra szolgáljanak. Művek tevékenység A munkák megnevezett folyamatokat, funkciókat vagy feladatokat jelölnek meg, amelyek idővel megtörténnek, és felismerhető eredményekkel rendelkeznek. A munkákat téglalapokként ábrázolják. Minden munkát meg kell nevezni és azonosítani.

Job Properties Editor A munka nevének megadásához kattintson a jobb egérgombbal a műre, válassza a menü Névszerkesztő menüpontját, és a megjelenő párbeszédpanelen írja be a munka nevét. A munka egyéb tulajdonságainak leírására használja a Tevékenység tulajdonságai párbeszédpanelt 1.

PS Helyezzük be az elkészített oldatot a spektrofotométerbe, csukjuk le a készülék fedelét! P Indítsuk el a mérést Y gomb!

Kontextus diagram példa A bomlásdiagramok kapcsolódó munkákat tartalmaznak, azaz A leányvállalatok közös szülői munkával rendelkeznek. Bomlási diagram készítéséhez kattintson a gombra Megjelenik a Tevékenység mező számlálása párbeszédpanel 1.

opciók bomlási diagram

Ábraamelyben meg kell adnia az új ábra jelölését és az rajta elvégzett munkák számát. Megjelenik egy bomlásdiagram 1.

Navigációs menü

A jobok érvényes intervalluma A munka egy feladatra bontása nincs értelme: nyolcnál több művet ábrázoló diagramok túltelítettek és rosszul olvashatók. A szimulált folyamatok áttekinthetőségének és jobb megértése érdekében egy diagramban három-hat opciók bomlási diagram használata ajánlott.

Tevékenységi fiókok száma párbeszédpanel Ha kiderül, hogy a feladatok száma nem elegendő, akkor a feladat hozzáadható a diagramhoz, ha először a gombra opciók bomlási diagram az eszközpalettán, majd a diagram szabad helyén.

A bomlási diagramokon végzett munka általában balra balra és jobbra átlósan helyezkedik el. Ezt a rendet a dominancia rendjének hívják. Az elrendezés ezen alapelve szerint a bal felső sarokban a legfontosabb vagy az időben elvégzett munka.

Jobbra lefelé kevésbé fontosak vagy későbbi munkák.