PRIVATE-, ÉS PERSONAL BANKING szolgáltatások

Pénzügyi eszközökbe történő befektetés célkitűzései

Tartalom

  pénzügyi eszközökbe történő befektetés célkitűzései

  Kezelési szabályzat Bemutatás A Részalap célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű, hitelviszonyt megtestesítő globális vállalati értékpapírokba történő befektetés révén - adott esetben származékos pénzügyi eszközök igénybevételével - a globális kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot érjen el.

  Ezen értékpapírok kibocsátói bármely országban rendelkezhetnek székhellyel, akár feltörekvő piacokon is.

  pénzügyi eszközökbe történő befektetés célkitűzései

  A Részalap befektethet kormányok - a nemzetek feletti intézmények szupranacionális intézmények kivételével - helyi önkormányzatok és kormányzati szervek által kibocsátott globális hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is.

  A Részalap korlátozott mértékben befektethet befektetésre nem ajánlott minősítésű és minősítés nélküli, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. A Részalap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektethet be.

  pénzügyi eszközökbe történő befektetés célkitűzései

  Az ilyen származékos pénzügyi eszközök fedezeti célokra is használhatók. A Részalap bármely valutában denominált eszközbe befektethet.

  pénzügyi eszközökbe történő befektetés célkitűzései

  Mindazonáltal a Részalap eszközeinek jelentős része dollárban denominált, illetve azzal szemben fedezett. A referenciaindex olyan referenciapont, amelyhez a befektetésijegy-osztály teljesítménye mérhető.

  pénzügyi eszközökbe történő befektetés célkitűzései

  Előfordulhat, hogy a Részalap portfóliója csak kevéssé hasonlít referencia indexére.