Jön a virtuális világválság? - A tőkealapok már készülődnek - Az én pénzem

Letét bitcoinokban keresztül

Ehhez különösen a pénzügyi műveletek adómentességeinek hatályát kell tovább pontosítani. II — Jogi háttér 2. A héairányelv Ezen adómentességeknek a Amennyiben a Bíróság ez utóbbi rendelkezést értelmezte, ezek a megállapítások alkalmazhatók a jelen ügyben is. A svéd jog az uniós jog idézett rendelkezéseinek megfelelő rendelkezéseket tartalmaz. III — Az alapügy 6. A bitcoin mindenkori ára egy meghatározott átváltással foglalkozó honlap átváltási letét bitcoinokban keresztül alapul, az átváltás díjaként hozzáadva, illetve levonva bizonyos százalékot.

A kérdést előterjesztő bíróság megállapításai szerint számos magánszemély és internetes kereskedő elfogadja fizetőeszközként a bitcoint. A bitcoinokat adatként tárolják a felhasználók vagy valamely harmadik fél szolgáltató számláján, és csak elektronikus úton kerülnek átadásra. Nem meghatározott kibocsátó adja ki azokat, hanem online kereseti oldal interneten állítják elő egy algoritmus segítségével, amelyet egy eddig ismeretlen személy programozott.

A bitcoin egyetlen államban sem törvényes fizetőeszköz.

letét bitcoinokban keresztül

Tevékenységének megkezdése előtt D. A svéd adóhatóság azonban eljárást indított ezen előzetes állásfoglalással szemben. IV — A Bíróság előtti eljárás 9.

A bitcoinok többsége befektetési célú walletben van tárolva

Az időközben a jogvitában eljáró Högsta förvaltningsdomstolen legfelsőbb közigazgatási bíróság a vita szempontjából döntőnek tartja az uniós héajogot, és ezért az EUMSZ  E kérdésekkel kapcsolatban a Bíróság előtti eljárásban írásbeli észrevételt tett a svéd adóhatóság SkatteverketD.

A V — A jogkérdésről A jelen eljárás tárgya két különböző kérdés. A — A bitcoin átváltása mint ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság azt szeretné megtudni, hogy a D. Hedqvist által tervezetthez hasonló tevékenységet a héairányelv 2.

Error Fontos lépés! Készíts egy bitcoin tárcát Szükséged lesz egy helyre, ahol tárolni tudod a bitcoinodat.

A Bíróság ugyanis ebben az átruházásban nem ismert fel sem termékértékesítést, sem szolgáltatásnyújtást, mivel a devizák esetében törvényes fizetőeszközről volt szó. Az ítélet azon alapul, hogy a törvényes fizetőeszközök átruházása mint olyan elismerten nem valósítja meg a héa adóztatandó tényállásainak egyikét sem. A héa ugyanis az áruk végső felhasználását terhelő adó. Funkciójuk az ügyletek során arra korlátozódik, hogy megkönnyítsék a nemzetgazdaságban az árucserét; ilyenként azonban nem fogyasztják el vagy használják fel azokat áruként.

Ami a törvényes fizetőeszközökre érvényes, annak érvényesnek kell lennie az egyéb olyan fizetőeszközökre is, amelyek funkciója ebben merül ki.

Hogyan tudok bitcoint venni? Útmutató kezdőknek bitcoin vásárláshoz

Letét bitcoinokban keresztül ha az ilyen tisztán fizetőeszközöket nem lehet is jogszabállyal biztosítani és felügyelni, a héa szempontjából akkor is a törvényes fizetőeszközökével azonos funkciókat töltenek be, és ezért az adósemlegesség elvének egyenlő bánásmód elveként  8 való kifejeződése értelmében alapvetően azonos módon kezelendők.

Ez összhangban áll az ítélkezési gyakorlattal. A kérdést előterjesztő bíróság megállapításai szerint a bitcoin is tisztán fizetőeszköz. Birtoklásának nincs más értelme, mint az, hogy valamely időpontban ismét fizetőeszközként használják. Ezért a héa adóztatandó tényállásai szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mint a törvényes fizetőeszközöket. Ebből az következik, hogy a bitcoinra is alkalmazni kell a First National Bank of Chicago ítéletben megfogalmazott ítélkezési gyakorlatot.

Igaz, hogy átruházása mint olyan nem letét bitcoinokban keresztül meg adóztatandó tényállást. Mivel azonban D. B — A bitcoin átváltásának adómentessége Másodikként azt kell tisztázni, hogy a héairányelv Az letét bitcoinokban keresztül döntéshozatalra utaló határozat helyesen hivatkozik a rendelkezés de  és f  pontjára e tekintetben figyelembe veendő adómentességekként.

Ezeket a tényállásokat fordított sorrendben fogom megvizsgálni.

letét bitcoinokban keresztül

Értékpapírokra vonatkozó ügyletek f  pont Ahogyan azt mindazonáltal a Bíróság legutóbb megállapította, a héairányelv Ezért a jelen ügyben nem alkalmazandó a héairányelv Fizetőeszközökre vonatkozó ügyletek e  pont Az adómentesség feltétele először is az, hogy kapcsolat álljon fenn valamilyen fizetőeszközzel, akár készpénz, akár nem készpénz formában.

Ahogyan az ezenkívül a héairányelv A szöveg meglehetősen tág, mivel végső soron valamennyi pénzzel kifizetett ügylet vonatkozik fizetőeszközre is. Ez akkor is így van, ha — ahogyan az az értékpapírokra vonatkozó ügyleteknek a héairányelv Először is egyértelmű, hogy az adómentességet nem lehet alkalmazni akkor, ha az ügyletben részt vevő felek esetében csak az egyik oldalon kerül átruházásra fizetőeszköz, a másik oldalon azonban termékeket ruháznak át, illetve szolgáltatásokat nyújtanak.

Az elmúlt hetekben a Kiszámoló pénzügyi blog feltette a kérdést: mi adja a Bitcoin értékét.

Ebben a helyzetben ugyanis a fizetőeszköz átruházása a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás ellenszolgáltatását jelenti. Ha az adómentességet alkalmaznánk a fizetőeszközök ilyen egyoldalú átruházására, akkor — a csereügyletek kivételével — valamennyi ügylet mentesülne a héa alól. Az adómentesség azonban alkalmazható lehet akkor, ha — akárcsak a jelen ügyben — valamely fizetőeszközt egy másikra váltanak letét bitcoinokban keresztül, és ezért díjat kérnek.

A megadóztatott ügylet ebben az esetben — ahogyan 14  — az átváltásra irányuló szolgáltatásnyújtás. Ez a szolgáltatásnyújtás a héairányelv Ezért az angol szövegnek az olyan átváltás is eleget tenne, letét bitcoinokban keresztül csak az egyik oldalon vesz részt törvényes fizetőeszköz, ahogyan a jelen helyzetben a svéd korona. Még tágabban fogalmaz a spanyol nyelvi változat, amely a devizák tekintetében nem írja elő, hogy törvényes fizetőeszközök, hanem csak azt, hogy bankjegyek és érmék  Nem készpénz formában ez alapján számos devizára — olyan virtuális devizákra is, mint a bitcoin — vonatkozhat adómentesség.

Ezen nyelvi változat értelmében tehát trendvonalak a diagramon fizetőeszköz adósságmentesítő hatása a döntő. A bitcoin is rendelkezhet azonban adósságmentesítő hatással, ha a mindenkori felek ebben állapodnak meg.

Jön a virtuális világválság? Fotó: Azénpénzem

A különböző nyelvi változatok alapján csak az adómentesség céljának segítségével lehet letét bitcoinokban keresztül azt a kérdést, hogy milyen fizetőeszközökre vonatkozik a héairányelv Ahogyan azt a Bíróság többször megállapította, az időközben a héairányelv Ez már önmagában abból letét bitcoinokban keresztül következik, hogy — ahogyan láthattuk  19  — a tisztán fizetőeszközök átruházása csak fizetési funkcióval rendelkezik a héa keretében.

A Bíróság mindazonáltal még nem nyilatkozott a héairányelv A héamentesség következménye minden esetben a szolgáltatásnyújtás költségeinek csökkenése. A jelen ügyben ez tisztán fizetési eszközökre vonatkozó átváltási szolgáltatásokat érint.

A fizetőeszközökre vonatkozó ügyletek mentességének értelme és célja meggyőződésem szerint az, hogy letét bitcoinokban keresztül hátráltassák héakivetéssel a tisztán fizetőeszközök átválthatóságát. Ennek a belső piac szempontjából is jelentősége van.

Amennyiben ugyanis a határokon átnyúló szolgáltatások pénznemek közötti átváltást igényelnek a megrendelő részéről, a héa átváltási szolgáltatásnyújtásra való kivetése révén a határokon átnyúló szolgáltatást a belföldihez képest további adó terhelné.

letét bitcoinokban keresztül

Az adómentesség nem korlátozódik azonban az Unió területén belül érvényes pénznemekre. A világ valamennyi pénznemére vonatkozik az adómentesség. Megállapítható tehát, hogy a héairányelv Ennek a célnak megfelel az, ha a törvényes fizetőeszközök nem törvényes jogállással rendelkező, de ennek ellenére — a bitcoinhoz hasonlóan — tisztán fizetőeszközként funkcionáló fizetőeszközökre való átváltása letét bitcoinokban keresztül mentesül az adó alól.

Amennyiben ugyanis léteznek olyan fizetőeszközök, amelyek azért vesznek részt a fizetési forgalomban, mert a törvényes fizetőeszközök fizetési funkcióival azonos funkciókat töltenek be a kereskedelemben, annyiban az e fizetőeszközök átváltására való héakivetés tovább terhelné a fizetési forgalmat. E tekintetben a Bíróság gyakran hivatkozik az adósemlegesség elvére, és elvárja, hogy a héa versenysemlegességének megvalósítása érdekében az azonos ügyleteket azonos módon adóztassák.

So You Wanna Make Games?? - Episode 6: Character Animation

Mindezek alapján a jelen ügyben lényeges különbségnek kell fennállnia a törvényes fizetőeszközök ugyancsak törvényes fizetőeszközökre való átváltása, valamint a törvényes fizetőeszközök egyéb — bitcoinhoz hasonló — tisztán fizetőeszközökre való átváltása között ahhoz, hogy igazolja az eltérő bánásmódot.

A fizetőeszközök mindkét formája ugyanazt a fizetési funkciót látja el ugyanis, amennyiben a kereskedelemben elfogadják azokat fizetőeszközként.

Jön a virtuális világválság?

Nem látok azonban ilyen, a héa szempontjából lényeges különbséget. A különösen a Németországi Szövetségi Köztársaság által hivatkozott, a bitcoin értékállóságának hiányára és hamisíthatóságára vonatkozó szempontok ugyanis nem igazolhatják az eltérő bánásmódot. Attól függetlenül, hogy az ilyen veszélyek pénznemenként sem azonos mértékben állnak fenn a törvényes fizetőeszközöknél, ilyen megfontolásoknak csak a pénzpiacok állami felügyeletének keretében van helyük.

A héajog azonban ettől független.

Hét éve nem volt ilyen jó januárja a Bitcoinnak

Az ítélkezési gyakorlatból ugyanis kiderül, hogy még abban az esetben is, amikor valamely magatartás tilos az arra vonatkozó felügyeleti jog értelmében, ez nem befolyásolja annak héaszempontú megítélését. Végeredményben tehát akkor is alkalmazni kell a héairányelv Az átruházható értékpapírokra vonatkozó ügyletek a d  pont Lehetséges azonban, hogy álláspontommal ellentétesen a Bíróság megállapítja, hogy a jelen ügyben nem alkalmazható a fizetőeszközöknek a héairányelv A szóban forgó szolgáltatásnak ugyanis nem tárgya készpénzben vagy nem készpénzben való fizetések meghatározott harmadik fél kedvezményezettnek való teljesítése.

A Bíróság a Granton Advertising ítéletben kimondta, hogy az adómentesség különböző formájú pénzügyletekre terjed ki.

letét bitcoinokban keresztül

Mégis, két okból elutasítandó ezen adómentesség jelen ügyben való alkalmazása. Először, a héairányelv A jelen ügyben azonban nem a bitcoinon fennálló jogoknak, hanem magának a bitcoinnak az átváltására kerül sor.

Másodszor, a valamely pénznemet magát érintő ügyletek adómentessége tekintetében létezik egy különös rendelkezés, mégpedig a héairányelv Amennyiben azonban a Bíróság azt állapítja meg, hogy a közvetlenül a bitcoinhoz hasonló virtuális devizára vonatkozó ügyletek nem tartoznak e különös rendelkezés hatálya alá, mivel csak a törvényes fizetőeszközök átváltása mentesülhet az adó alól, úgy figyelmen kívül maradna e jogalkotói döntés akkor, ha helyette egy másik adómentességet értelmeznének tágan.

Mi adja a bitcoin értékét?

A közvetlenül devizákra vonatkozó ügyletek vagy mentesülnek az adó alól a héairányelv kifejezetten erre vonatkozó Máskülönben végső soron értelmetlenek lennének az ezen adómentességben meghatározott feltételek. VI — Végkövetkeztetések A fentiekre tekintettel azt javaslom, hogy a Bíróság a következőképpen válaszoljon a Högsta förvaltningsdomstolen által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre: 1.

A héairányelv 2. Az ilyen ügyletek a héairányelv